Restauración de obras de arte

A restauración constitúe unha das novas facetas de artiSplendore. Construímos unha alianza xunto á Fundación Idades do Home para desenvolver numerosas intervencións en materia de conservación de bens culturais. Participamos na protección, mantemento e restauración de obras de arte para volver brindarlles o seu aspecto orixinal.

 

A arte é un dos tesouros máis importantes da humanidade. Grazas aos coñecementos e técnicas dun gran equipo multidisciplinar é posible que unha obra recupere o seu carácter eterno.

 

O taller de restauración da Fundación Idades do Home atópase situado no Mosteiro de Santa María de Valbuena (Valladolid). En moi poucos anos situouse como un dos centros de referencia de restauración non só da Comunidade de Castela e León, senón de toda España.

En colaboración con:

ARTISPLENDORE ITALIA

INTERNACIONAL

Actualmente, más de 90 monumentos de España, Italia y México reciben servicios por parte de artiSplendore. Millones de turistas al año se benefician de un concepto de visita cultural basado en la profesionalidad, responsabilidad e innovación. Nuestro propósito es poner en valor el amplio patrimonio cultural y satisfacer con excelencia a clientes y visitantes.

ITALIA