Restauració d’obres d’art

 

La restauració constitueix una de les noves facetes d’artiSplendore. Hem creat una aliança amb la Fundació Edades del Hombre per desenvolupar nombroses intervencions en matèria de conservació de béns culturals. Participem en la protecció, manteniment i restauració d’obres d’art per retornar-les al seu aspecte original.

 

L’art és un dels tresors més importants de la humanitat. Gràcies als coneixements i tècniques d’un gran equip multidisciplinari és possible que una obra recuperi el seu caràcter d’eterna.

 

El taller de restauració de la Fundació Edades del Hombre està situat al Monestir de Santa María de Valbuena (Valladolid). En molt pocs anys ha esdevingut un dels centres de referència de restauració no només de la Comunitat de Castella i Lleó, sinó de tota Espanya.

En col·laboració amb:

ARTISPLENDORE ITALIA

INTERNACIONAL

Actualmente, más de 90 monumentos de España, Italia y México reciben servicios por parte de artiSplendore. Millones de turistas al año se benefician de un concepto de visita cultural basado en la profesionalidad, responsabilidad e innovación. Nuestro propósito es poner en valor el amplio patrimonio cultural y satisfacer con excelencia a clientes y visitantes.

ITALIA