Museïtzació

 

artiSplendore participa activament en la posada en valor del nostre ampli patrimoni. Acompanyem la Fundació Edades del Hombre en la seva tasca de museïtzació, adaptant i convertint qualsevol lloc en un museu especial.

 

Els nostres projectes són innovadors i permeten maximitzar l’experiència positiva del visitant amb el museu. Pretenem crear espais i oferir sensacions a l’espectador amb l’objectiu que cada exposició sigui percebuda com un únic element, no com la suma de petits components.

 

Disseny, innovació, rigor i accessibilitat són criteris indispensables que defineixen el nostre concepte de museïtzació, basat en un estudi i coneixement profunds de cadascun dels projectes que abordem.

En col·laboració amb:

ARTISPLENDORE ITALIA

INTERNACIONAL

Actualmente, más de 90 monumentos de España, Italia y México reciben servicios por parte de artiSplendore. Millones de turistas al año se benefician de un concepto de visita cultural basado en la profesionalidad, responsabilidad e innovación. Nuestro propósito es poner en valor el amplio patrimonio cultural y satisfacer con excelencia a clientes y visitantes.

ITALIA